OBS! Nye regler for næringsfaglige vurderinger (NFV)

Etter at Asker og Bærum innførte egenandel for næringsfaglige vurderinger fra 2. mai 2018, krever nå alle de fire regionene betaling (egenandel) for vurderingen .
Du bestiller NFV ved å gå inn på "Næringsfaglig vurdering - NFV"-tjenesten for din region, og bestille via bestillingsknappen.

 

Tilbud om arbeidsplasser (gratis for begrenset periode)

For oppstartsbedrifter og gründere på Nedre Romerike tilbyr vi to ulike arbeidsplasser gratis i lokalene til Business Lillestrøm. Plassene disponeres i 3 måneder. Business Lillestrøm er et veksthus for oppstartbedrifter og gründere i Lillestrøm-regionen. Vi holder til i meget sentrale lokaler på gateplan i Storgata 7 (inngang fra Gågata). Her tar du del i et spennende fellesskap sammen med 40 andre gründere fra området. Har du en god idè og lyst til å starte for deg selv – eller har du så vidt kommet i gang?
Send en kort søknad til kristin@kunnskapsbyen.no hvor du forteller om deg, ditt prosjekt og hvorfor nettopp du skal få disponere denne plassen.

For etablerere i nye Asker og Bærum tilbys det plass i "AskersHus"-lokalet  på Drengsrud i  3 måneder.
Ved interesse for inkubatorplass send en epost til etablerer@askern.no
I Asker  er det en mindre egenandel på inkubatorplassene da en viss oppfølging er inkludert.

GRÜNDERFROKOST (08:30  - 10:00) - Storgata 7, Lillestrøm

Gründerfrokostene er uformelle samlinger i Business Lillestrøm der vi kombinerer kaffe og brødskiver med foredrag og diskusjoner som har interesse for miljøet. Vi forsøker å dekke tidsaktuelle temaer med innleide foredragsholdere, eller interne ressurpersoner, og inviterer ca en gang per måned. 
Deltakelse er GRATIS men krever påmelding!

Gründerfrokost - Lillestrøm 06/9 - 2018

GDPR for oppstartsbedrifter
Påmelding

EXTRA Gründerfrokost - Lillestrøm 27/9 - 2018, fra kl 0900 til 1100

(Inngår i StartUp Festival)
Hvordan bli kjent, likt og få viljen sin?
Påmelding (Temakurs-siden)

 

Gründerfrokost - Lillestrøm 11/10 - 2018

Effektiv bruk av sosiale medier v/ Siri Berntsen (Romerikes Blad)
Påmelding

Gründerfrokost - Lillestrøm 01/11 - 2018

Hva er god kjemi og hvordan skape det bevisst?
v/ Metaresource
Påmelding

Gründerfrokost - Lillestrøm 06/12 - 2018

Min Gründerhistorie
Påmelding


Gründerkafe´ m.m. i nye Asker og Bærum

nytt bilde

Gründerkafé- Erfaring med å starte en vellykket bedrift- Sandvika-11/10-18

Charlotte Aschim deler sine gründererfaringer og gir deg nyttige tips.
30 åringen fra Trondheim er utdannet jordskiftekandidat (mastergrad i eiendomsfag). I de 6 siste årene før hun Startet TotalCtrl jobbet hun som ingeniør med droneflyving og 3D modellering av konstruksjoner i anleggsbransjen. Hun elsker å tilegne seg lærdom, og har blant annet lært å kode ved å se YouTube videoer.

Siden sent 2017 har TotalCtrl utviklet software-løsninger for å hjelpe dagligvarebransjen optimalisere sin drift, spesielt med fokus på matsvinn. TotalCtrl ble startet ut i fra egen erfaring og frustrasjon over en ressurssløsende bransje. De er nå et Top global digital retail innovation selskap og en av Europas mest inspirerende matsvinn pionerer.

Hennes budskap:
Gjør noe du elsker, noe som har en mening og noe du kan tjene penger på. Trippel profit blir viktigere og viktigere, så uansett hva du gjør; tenk planet, people & profit.
Få med deg folk som er bedre enn deg, da vil du utvikle deg mer og raskere, og selskapet vil oppnå mer.
Ikke vær redd! Det ordner seg alltid (du må bare jobbe hardt for det)

Arrangementet er inkludert gratis bevertning, for anledningen serveres et delikate hamburgere.

Tid: Torsdag 11. oktober, kl 18.00- 21.00
Sted: Musikkflekken i Sandvika Adresse: Brambanis vei 2, 1337 Sandvika
Påmelding

Gründerkafé- Erfaring med å starte en vellykket bedrift- Asker 7/11-18

Lisa Cooper, gründer og CEO i Catalysts deler sine erfaringer med deg som har etablert eller ønsker å etablere egen virksomhet.
Catalysts mål er å bygge relasjoner og øke kontakten mellom kulturelle grupper i samfunnet for å redusere frafall fra skolen og arbeidsledighet blant ungdom med minoritetsbakgrunn, samt å skape et mer inkluderende samfunn der ungdom med minoritetsbakgrunn føler tilhørighet.
Lisa tror at endring skapes gjennom kontakt, og ser den gjensidige nytten av å koble voksne og ungdom i en mentorrelasjon. Hun har startet flere foretak og prosjekter med sosiale formål og fokus på mangfold, inkludering, kunst, kultur og ungdom.
Hun har over 35 års internasjonale ledererfaring, ledet i både privat og offentlig sektor, bodd i seks land og sitter i flere styrer og råd i privat, offentlig og humanitære sektorer.
Av utdannelse har hun gjennomført bachelorgrad i markedsføring og en MBA samt påbegynt en Master of Management.

Arrangementet inkluderer gratis bevertning, for anledningen serveres det pizza.

Tid: Onsdag 7. nov. kl 18.00- 21.00 
Sted: Pizzastua Adresse: Grindegården, Alfheim 7, 1384 Asker
Påmelding

Mentorprogram for Etablerertjenesten 2019

Programmet er en viktig satsning for særskilt lovende gründere i Asker og Bærum og organiseres sammen med Kvinner i Business. Mentor bidrar med erfaringsdeling på tvers av bransjer og bygger oppunder Etablerertjenestens målsetning.

Formål og hensikt med programmet er bl.a. å gi deltakerne:
-Mulighet til å trekke veksel på en annen og uhildet person
-Mulighet til å forsterke sin personlige og faglige utvikling, samt øke egen bevissthet, kunnskap og innsikt i sitt gründerskap               
-Mulighet for erfaringsdeling og en arena til å trene opp nye ferdigheter i en skreddersydd relasjon
-Anledning til å få ny giv til å stå løpet og realisere og utvikle sin bedrift.Programmet bidrar til å spre kompetanse på tvers av bransjer.
 
Begreper:
Mentorene i programmet skal gi adeptene full oppmerksomhet knyttet til adeptens utviklingsområder. Adept blir den personen i relasjonen som søker utvikling. Mentorer hentes fra nettverkene til Kvinner i Business, Asker Næringsråd og Bærum Næringsråd.
 
Arbeidsform:
Adept velger mentor i samarbeid med programleder. Adeptens utviklingsbehov skal være styrende for valg av mentor, og styrende for relasjonsarbeidet mellom mentor og adept. Programmet har tre samlinger for å styrke relasjonsarbeidet: startsamling, midtsamling og avslutningssamling. Øvrige samlinger oppfordres deltakerne til å ta ansvar for selv.
 
Tidsperspektiv:
Programmet går over et år og hver adept-mentorpar skal ha minst 10 møter av 1-2 timers varighet.

Pris: 5500kr

Søknad til mentorprogrammet må inneholde følgende:
Navn/firmanavn:
Kontaktpunkter( tlf, e-post, web, adresse):
Alder(søker/bedrift):
Dato:
Vedlegg(CV, kompetanseprofil etc.):
Dagens arbeidssituasjon:
Bakgrunn for at jeg søker:
Mine krav til mentor:
Mine krav og forventninger til meg som adept:
Mine/firmaets utviklingsområder som jeg ønsker å ha fokus på i relasjonsarbeidet:
Mht til samarbeidsformer tid og sted ønsker jeg:
Det jeg vil unngå i relasjonsarbeidet er:
Stikkord for en vellykket relasjon slik jeg ser det er:

Søknadsfrist er 20 november 2018, søknad sendes til marit@silsethconsulting.no

Ved spørsmål/ behov for ytterligere informasjon kontakt Marit Silseth, epost: marit@silsethconsulting.no, tlf: 90734964
 

Grûndersjansen 2018

Grûndersjansen 2018 er et halvårlig mentoring-/støtteprogram for 20  personer med innvandrerbakgrunn, som er bosatt i Asker kommune eller Bærum kommune og som ønsker å starte egen virksomhet.
Den enkelte deltaker i programmet vil få en egen mentor fra næringslivet i Asker som vil følge vedkommende i seks måneder. Deltakerne vil i tillegg få nødvendig og relevant kunnskap og motivasjon blant annet gjennom tre fagsamlinger.Målet med programmet er å gjøre deltakerne mer rustet til å iverksette sin forretningsidè, styrke sine nettverk og bli integrert i arbeidslivet i Asker og Bærum på en positiv måte.
 
Det er et krav at deltakere i programmet snakker norsk og at de har et genuint engasjement for å starte eller nylig har startet egen virksomhet. Vi vil innledningsvis vurdere den enkeltes forretningsidê og hvorvidt denne virker realistisk å gjennomføre.

For ytterligere informasjon kontakt prosjektleder Lars O. Nordal; epost: post@askern.no, tlf: 90592314
Tilbudet er finansiert av
akershus-fylkeskommune-logo
personvern
Tilbudet er finansiert av
akershus-fylkeskommune-logo
personvern