Temakurs

Forretningsmodellering - Follo 15/11 -2017

Hvordan bygge en kommersiell bedrift? Hvilke hensyn må man ta? Hvordan skal man tjene penger? 
Temakvelden forklarer hvordan man skaper en enkel og praktisk plan for å skape sammenheng og systematikk mellom forretningside, forretningsmodell, mål, handlingsplaner og budsjett og gir deg oversikt over hvilke oppgaver som må løses for å få bedriften på bena.
Når: Onsdag 15. november, 2017, kl 17:00-20:00
Sted: Oppegård Rådhus, Kolbotnveien 30

Påmelding

Markedsføring og konseptutvikling - Follo 22/11 - 2017

Hva skal du være, hvordan skal du gjøre det og for hvem?
Temakvelden hjelper deg å forstå kunders kjøpsadferd slik din bedrift kan utvikle suksessfulle markedsstrategier. Kurset gir innsikt i kjøps- og beslutningsprosesser, segmentering, posisjonering, produktutvikling og markedskommunikasjon. 
Når: Onsdag 22. november,  2017 kl 17:00-20:00
Sted: Oppegård Rådhus, Kolbotnveien 30
Påmelding

Salg og kontaktskapende arbeid - Follo 29/11 - 2017

Hvordan øke omsetningen gjennom å selge smartere?
Temakvelden gir innsikt i hvordan man bruker kundeinnsikten fra markedsarbeidet til å utvikle og planlegge salgsstrategier. Temakurset tar og for seg den behovsorienterte salgssamtale og hvordan man opptrer i direkte kontakt med kunden. Kurset er praktisk rettet. 
Når: Onsdag 29. november, 2017 kl 17:00-20:00
Sted: Oppegård Rådhus, Kolbotnveien 30
Påmelding
Tilbudet er finansiert av
akershus-fylkeskommune-logo
personvern
Tilbudet er finansiert av
akershus-fylkeskommune-logo
personvern