Grunnkurs i etablering - Asker 27/9-18

Hovedtemaene i kurset er personlig avklaring (de vanskelige spørsmålene), forretningsplan (viktige elementer),
selskapsformer (hva passer for meg?) og formelle krav, rettigheter og plikter (derunder registrering av selskap).
Det gis eksempler, og henvisninger til viktige nettsteder hvor du kan få utdypet de ulike temaene.
Kurset holdes av Asker Næringsråd v/Lars O. Nordal

Når: Torsdag 27. september 2018, kl 12.00-15.00
Sted: AskersHus næringshage   Adresse: Drammensveien 915B,1383 Asker
Påmelding

English startup course- Bærum 16/10-18

The main themes in the course are personal clarification (the difficult questions), business plan (key elements),
corporate forms (what suits me?) and formal requirements, rights and obligations (including company registration).
Examples are provided, and references to important sites where you can deepen the various themes.
The course will be conducted by Bærum International Hub.

When: Tuesday, October 16. 2018  at 12 pm-15pm
Place: Bærum International Hub  Adress: Fjordveien 1, 1363 Høvik
Påmelding

Grunnkurs i etablering - Sandvika 18/10-18

Hovedtemaene i kurset er personlig avklaring (de vanskelige spørsmålene), forretningsplan (viktige elementer),
selskapsformer (hva passer for meg?) og formelle krav, rettigheter og plikter (derunder registrering av selskap).
Det gis eksempler, og henvisninger til viktige nettsteder hvor du kan få utdypet de ulike temaene.
Kurset holdes av Bærum Næringsråd v/Ane Maria. H.Mjaaseth

Når: Torsdag 18. oktober 2018, kl 12.00-15.00 Påmeldingsfrist: 17. oktober kl 10.00
Adresse: Kjørboveien 20 (inngang nr 12-24), 1337 Sandvika
Påmelding

Grunnkurs i etablering - Asker-22/11-18

Hovedtemaene i kurset er personlig avklaring (de vanskelige spørsmålene), forretningsplan (viktige elementer),
selskapsformer (hva passer for meg?) og formelle krav, rettigheter og plikter (derunder registrering av selskap).
Det gis eksempler, og henvisninger til viktige nettsteder hvor du kan få utdypet de ulike temaene.
Kurset holdes av Asker Næringsråd v/Lars O. Nordal

Når: Torsdag 22. november 2018, kl 12.00-15.00 
Sted: AskersHus næringshage/Viken Space   Adresse: Drengsrudhagen 6, 1385 Asker
Påmelding
Tilbudet er finansiert av
akershus-fylkeskommune-logo
personvern
Tilbudet er finansiert av
akershus-fylkeskommune-logo
personvern