Etablerertjenesten i Akershus

Etablerer-akershus.no er nettsiden til Etablerertjenesten i Akershus - opprettet spesielt for nyetablerere i fylket. Enten du er i gang med å starte eget firma, eller du bare er nysgjerrig og ønsker å lære mer før du bestemmer deg, så er du velkommen til å benytte tilbudene våre. Og har du holdt på en tid, men har problemer med å få forretningen til å gi overskudd, da er du også velkommen!
De fleste tilbud er gratis, men krever påmelding.


Kursprogram og individuell veiledning

Årlig registrerer vi rundt 1000 påmeldinger til kursene våre. Deltar du på noen av dem, vil du automatisk bli en del av et omfattende gründer-nettverk i regionen. Og du vil blant annet få oppdateringer om nye tilbud, hvis du ønsker det. Våre veiledere har bred erfaring innenfor forretningsutvikling, og du kan få inntil 10 timer gratis individuell veiledning dersom du har en god ide´.

Det er Akershus fylkeskommune som finansierer virksomheten, men operativt ansvar er tillagt de fire delregionene, Asker og Bærum, Follo, Nedre Romerike og Øvre Romerike.
Under "Kontakt" finner du opplysninger om hvor vi holder til, og hvordan du kommer i kontakt med oss.

 

Hva skal til for å lykkes

Målet med våre tilbud er å hjelpe deg til å komme raskere og sikrere i gang med virksomheten, og utvikle en mer robust og lønnsom forretningsvirksomhet. Dette oppnår vi sammen ved å veilede og øke kompetansen din via opplæring og nettverksbygging.
om-oss2
Ordningen finansieres av Akershus Fylkeskommune
akershus-fylkeskommune-logo
– og kommunene i fylket.
personvern
Tilbudet er finansiert av
akershus-fylkeskommune-logo
personvern