Gratis grunnkurs i etablering

Grunnkurset er ideelt for deg som enten vurderer å starte eget firma eller er som er helt i startfasen med fofretningsprosjektet ditt!
Grunnkurset tar for seg det viktigste du trenger å vite før du starter egen bedrift. Kurset gir deg en innføring og avklaring rundt formelle krav omkring selskapsform, skatt, avgifter, personlige rettigheter og forsikringer. Videre gir kurset innsikt i risikovurdering og hvordan man legger til rette for kommersiell planlegging.  Under kurset vil du få mange praktiske tips og du vil bli introdusert til flere verktøy som vil hjelpe deg til en vellykket selskapsetablering. Alle våre grunnkurs og temakurs er gratis.
Alle kurs kl 18-21  Forskjellige kurssteder fra gang til gang.

Gratis grunnkurs i etablering - Jessheim 25. februar 2020

Grunnkurset tar for seg det viktigste du trenger å vite før du starter egen bedrift. Kurset gir deg en innføring og avklaring rundt formelle krav omkring selskapsform, skatt, avgifter, trygderettigheter og forsikringer. Videre gir kurset innsikt i risikovurdering og hvordan man legger til rette for kommersiell planlegging. 

Sted: Jessheim – Business Jessheim – 4. etasje Jessheim Storsenter
Tid   : 1800-2100
Påmelding

Hvordan lykkes med egen bedrift? De første stegene mot suksess - Eidsvoll 4. mars 2020

Dette er et kurs som egner seg godt for deg som vil lære noen av de viktigste tingene for å få en god start med egen bedrift. Temaer på kurset er:
 
  • Formelle krav ved start av egen virksomhet (valg av selskapsform, personlige rettigheter, skatt, avgifter med mer)
  • Risikovurdering – hvilken risiko tar du?
  • Hvordan bygge et godt forretningskonsept – forretningsmodell/plan
  • Valg av marked og produktutvikling
  • Markedsposisjonering og konseptutvikling
  • Salgsstrategier – hvordan planlegge for å lykkes med salget

Sted: Eidsvoll Rådhus - kommunestyresalen
Tid   : 1800-2100
Påmelding

Gratis grunnkurs i etablering - Gjerdrum 24. mars 2020

Grunnkurset tar for seg det viktigste du trenger å vite før du starter egen bedrift. Kurset gir deg en innføring og avklaring rundt formelle krav omkring selskapsform, skatt, avgifter, trygderettigheter og forsikringer. Videre gir kurset innsikt i risikovurdering og hvordan man legger til rette for kommersiell planlegging. 

Sted: Gjerdrum – Gjerdrum Næringspark – Gjerivegen 5
Tid   : 1800-2100
Påmelding

Gratis grunnkurs i etablering - Årnes 28. april 2020

Grunnkurset tar for seg det viktigste du trenger å vite før du starter egen bedrift. Kurset gir deg en innføring og avklaring rundt formelle krav omkring selskapsform, skatt, avgifter, trygderettigheter og forsikringer. Videre gir kurset innsikt i risikovurdering og hvordan man legger til rette for kommersiell planlegging. 

Sted: Årnes – Årnes Næringssenter – Seterstøavegen 2c
Tid   : 1800-2100
Påmelding