Tilbud om arbeidsplasser (gratis for begrenset periode)


For oppstartsbedrifter og gründere på Nedre Romerike tilbyr vi to ulike arbeidsplasser gratis i lokalene til Business Lillestrøm. Plassene disponeres i 3 måneder.

Business Lillestrøm er et veksthus for oppstartbedrifter og gründere i Lillestrøm-regionen. Vi holder til i meget sentrale lokaler på gateplan i Storgata 7 (inngang fra Gågata). Her tar du del i et spennende fellesskap sammen med 40 andre gründere fra området.

Har du en god idè og lyst til å starte for deg selv – eller har du så vidt kommet i gang?

Send en kort søknad til kristin@kunnskapsbyen.no hvor du forteller om deg, ditt prosjekt og hvorfor nettopp du skal få disponere denne plassen.
Inspirerende lokaler!
Ordningen finansieres av Akershus Fylkeskommune
Akershus-fylkeskommune-Logo
– og kommunene i fylket.
personvern
Tilbudet er finansiert av
Akershus-fylkeskommune-Logo
personvern