Grunnkurs i etablering (Lillestrøm)

Hovedtemaene i Grunnkurs Etablering er personlig avklaring (de vanskelige spørsmålene), selskapsformer (hva passer for meg), formelle krav, rettigheter og plikter (derunder registrering av selskap) og forretningsplan. Det gis praktiske eksempler, og henvisninger til viktige nettsteder og andre kilder hvor du kan få utdypet de ulike temaene.

Alle grunnkurs holdes fra kl 1700 til kl 2000 i BUSINESS LILLESTRØMS lokaler i  STORGATA 7 - dersom ikke annen beskjed er gitt!

Grunnkurs i etablering - Lillestrøm 11/09 - 2019

Kursleder: Paul Bø
Påmelding

Grunnkurs i etablering - Lillestrøm 16/10 - 2019

Kursleder: Paul Bø
Påmelding

Grunnkurs i etablering - Lillestrøm 20/11 - 2019

Kursleder: Paul Bø
Påmelding
TIDLIGERE KURS - 2019

Grunnkurs i etablering - Lillestrøm 5/06 - 2019

Påmelding er stengt

Grunnkurs i etablering - Lillestrøm 27/03 - 2019

Påmelding er stengt

Grunnkurs i etablering - Lillestrøm 6/02 - 2019

-
Ordningen finansieres av Akershus Fylkeskommune
Akershus-fylkeskommune-Logo
– og kommunene i fylket.
personvern
Tilbudet er finansiert av
Akershus-fylkeskommune-Logo
personvern