Næringsfaglig vurdering

Trenger du en næringsfaglig vurdering, bestiller du den her ved å fylle ut skjemaet og sende det til oss. Innen kort tid vil du få svar fra Etablerertjenesten med anvisning om prosessen videre. Du må også skaffe en bekreftelse fra din saksbehandler på at du er i posisjon til å søke om å beholde ytelsene mens du etablerer eget foretak.
Tidligere var NFV-tjenesten gratis, men det er nå innført betaling (egenandel) som må være registrert på konto før Etablerertjenesten starter arbeidet.
 

Bestilling av næringsfaglig vurdering - NFV

For å kunne foreta en vurdering av prosjektet ditt, trenger Etablerertjenesten noe underlag fra deg. Du vil få detaljert beskrivelse av hva som er nødvendig innen kort tid.
Påmelding