TIDLIGERE KURS - 2019

Grunnkurs i etablering - Asker 28/11-19

Hovedtemaene i kurset er personlig avklaring (de vanskelige spørsmålene), forretningsplan (viktige elementer),
selskapsformer (hva passer for meg?) og formelle krav, rettigheter og plikter (derunder registrering av selskap).
Det gis eksempler, og henvisninger til viktige nettsteder hvor du kan få utdypet de ulike temaene.
Kurset holdes av Asker Næringsråd v/Yngve S. Bastesen

Når: Torsdag 28 november 2019, kl 12.00-15.00   
Sted:  Viken Space    Adresse:  Drengsrudhagen 6,1385 Asker
.

Grunnkurs i etablering - Asker 7/11-19

Hovedtemaene i kurset er personlig avklaring (de vanskelige spørsmålene), forretningsplan (viktige elementer),
selskapsformer (hva passer for meg?) og formelle krav, rettigheter og plikter (derunder registrering av selskap).
Det gis eksempler, og henvisninger til viktige nettsteder hvor du kan få utdypet de ulike temaene.
Kurset holdes av Asker Næringsråd v/Yngve S. Bastesen

Når: Torsdag 7 november 2019, kl 17.00-20.00      
Sted: Viken Space    Adresse:  Drengsrudhagen 6,1385 Asker
.

Grunnkurs i etablering - Sandvika 31/10-19

Hovedtemaene i kurset er personlig avklaring (de vanskelige spørsmålene), forretningsplan (viktige elementer),
selskapsformer (hva passer for meg?) og formelle krav, rettigheter og plikter (derunder registrering av selskap).
Det gis eksempler, og henvisninger til viktige nettsteder hvor du kan få utdypet de ulike temaene.
Kurset holdes av Bærum Næringsråd v/Ane Maria H. Mjaaseth

Når: Torsdag 31.oktober 2019, kl 12.00-15.00      Påmeldingsfrist: 30 oktober  kl 10.00
Sted: Kjørboveien 20 (inngang nr 12-24), 1337 Sandvika
Påmeldingsfristen er nå utgått.

Grunnkurs i etablering - Sandvika 16/10-19

Hovedtemaene i kurset er personlig avklaring (de vanskelige spørsmålene), forretningsplan (viktige elementer),
selskapsformer (hva passer for meg?) og formelle krav, rettigheter og plikter (derunder registrering av selskap).
Det gis eksempler, og henvisninger til viktige nettsteder hvor du kan få utdypet de ulike temaene.
Kurset holdes av Bærum Næringsråd v/Ane Maria. H.Mjaaseth

Når: Onsdag 16 oktober 2019, kl 17.00-20.00     Påmeldingsfrist:15 okt  kl 10.00
Sted: Kjørboveien 20 (inngang nr 12-24), 1337 Sandvika
Påmeldingsfristen er nå utgått.

English startup course- Bærum 16/10-19

The main themes in the course are personal clarification (the difficult questions), business plan (key elements),
corporate forms (what suits me?) and formal requirements, rights and obligations (including company registration).
Examples are provided, and references to important sites where you can deepen the various themes.
The course will be conducted by Bærum International Hub.

When: Wednesday, Oct 16. 2019  at 10 am-13 pm   Deadline for registration: October 15. at 10 am
Place: Bærum International Hub  Adress: Fjordveien 1, 1363 Høvik
.

Grunnkurs i etablering- Asker 15/10

Hovedtemaene i kurset er personlig avklaring (de vanskelige spørsmålene), forretningsplan (viktige elementer),
selskapsformer (hva passer for meg?) og formelle krav, rettigheter og plikter (derunder registrering av selskap).
Det gis eksempler, og henvisninger til viktige nettsteder hvor du kan få utdypet de ulike temaene.
Kurset holdes av Asker Næringsråd v/Yngve S. Bastesen

Når: Tirsdag 15 oktober  2019, kl 10.00-13.00 
Sted: Viken Space    Adresse:  Drengsrudhagen 6,1385 Asker
-

Grunnkurs i etablering -Sandvika 29/8-19

Hovedtemaene i kurset er personlig avklaring (de vanskelige spørsmålene), forretningsplan (viktige elementer),
selskapsformer (hva passer for meg?) og formelle krav, rettigheter og plikter (derunder registrering av selskap).
Det gis eksempler, og henvisninger til viktige nettsteder hvor du kan få utdypet de ulike temaene.
Kurset holdes av Bærum Næringsråd v/Ane Maria. H.Mjaaseth

Når: Torsdag 29. august 2019, kl 12.00-15.00      Påmeldingsfrist: 28 aug.  kl 10.00
Sted: Kjørboveien 20 (inngang nr 12-24), 1337 Sandvika
Kurset er fulltegnet.

English startup course- Bærum 6/6-19

The main themes in the course are personal clarification (the difficult questions), business plan (key elements),
corporate forms (what suits me?) and formal requirements, rights and obligations (including company registration).
Examples are provided, and references to important sites where you can deepen the various themes.
The course will be conducted by Bærum International Hub.

When: Thursday, June 6  2019  at 12 pm-15pm   Deadline for registration: March 20 at 10 am
Place: Bærum International Hub  Adress: Fjordveien 1, 1363 Høvik
-

Grunnkurs i etablering- Asker 23/5

Hovedtemaene i kurset er personlig avklaring (de vanskelige spørsmålene), forretningsplan (viktige elementer),
selskapsformer (hva passer for meg?) og formelle krav, rettigheter og plikter (derunder registrering av selskap).
Det gis eksempler, og henvisninger til viktige nettsteder hvor du kan få utdypet de ulike temaene.
Kurset holdes av Asker Næringsråd v/Yngve S. Bastesen

Når: Torsdag 23 mai  2019, kl 12.00-15.00 Påmeldingsfrist: 22 mai  kl 10.00
Sted: Viken Space    Adresse:  Drengsrudhagen 6,1385 Asker
-

English startup course- Bærum 21/3-19

The main themes in the course are personal clarification (the difficult questions), business plan (key elements),
corporate forms (what suits me?) and formal requirements, rights and obligations (including company registration).
Examples are provided, and references to important sites where you can deepen the various themes.
The course will be conducted by Bærum International Hub.

When: Thursday, March 21. 2019  at 12 pm-15pm   Deadline for registration: March 20 at 10 am
Place: Bærum International Hub  Adress: Fjordveien 1, 1363 Høvik
-

Grunnkurs i etablering- Sandvika 20/3

Hovedtemaene i kurset er personlig avklaring (de vanskelige spørsmålene), forretningsplan (viktige elementer),
selskapsformer (hva passer for meg?) og formelle krav, rettigheter og plikter (derunder registrering av selskap).
Det gis eksempler, og henvisninger til viktige nettsteder hvor du kan få utdypet de ulike temaene.
Kurset holdes av Bærum Næringsråd v/Ane Maria. H.Mjaaseth

Når: Onsdag 20 mars 2019, kl 12.00-15.00 Påmeldingsfrist: 19 mars kl 10.00
Adresse: Kjørboveien 20 (inngang nr 12-24), 1337 Sandvika
-

Grunnkurs i etablering - Røyken 14/2-19

Hovedtemaene i kurset er personlig avklaring (de vanskelige spørsmålene), forretningsplan (viktige elementer),
selskapsformer (hva passer for meg?) og formelle krav, rettigheter og plikter (derunder registrering av selskap).
Det gis eksempler, og henvisninger til viktige nettsteder hvor du kan få utdypet de ulike temaene.
Kurset holdes av Asker Næringsråd v/Lars O. Nordal

Når: Torsdag 14 februar 2019, kl 12.00-15.00
Sted: Røyken næringsråd og næringshage   Adresse: Katrineåsveien 20, 3440 Røyken
-

Grunnkurs i etablering - Sandvika 30/1-19- FULLTEGNET!

Hovedtemaene i kurset er personlig avklaring (de vanskelige spørsmålene), forretningsplan (viktige elementer),
selskapsformer (hva passer for meg?) og formelle krav, rettigheter og plikter (derunder registrering av selskap).
Det gis eksempler, og henvisninger til viktige nettsteder hvor du kan få utdypet de ulike temaene.
Kurset holdes av Bærum Næringsråd v/Ane Maria. H.Mjaaseth

Når: Onsdag 30 januar 2019, kl 12.00-15.00 Påmeldingsfrist: 29. januar kl 10.00
Adresse: Kjørboveien 20 (inngang nr 12-24), 1337 Sandvika